[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 2/05/1403
  
اطلاعیه شماره ۳۶- لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید - ۱۴۰۳ يکشنبه ۱۷ تير 2:04:31 PM
 

 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر