[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 1/05/1398
  
هیئت مدیره - ۱۳۹۲ چهارشنبه ۳۰ بهمن 6:52:35 PM
 
مسعود مرادی
 1. سمت ها
  • رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه
  • بازرس و عضو هیئت مدیره اسبق کانون انجمن های صنفی سراسر کشور
  • عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان کرمانشاه
  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر آب غرب
  • عضو هیات حل اختلاف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه
  • مسئول شورای سازش انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه
  • عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استان کرمانشاه
 2. همراه
  • 1016 131 0918

علی اکبر ارباب
 1. سمت ها
  • نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت کژال خدمات کاویار
 2. همراه
  • 3866 333 0918

عبدالعلی بیژندی
 1. سمت ها
  • خزانه دار انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت گلزار بیستون
 2. همراه
  • 2154 994 0918

آرش جلیلیان
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت کتیبه بتن غرب
 2. همراه
  • 2820 331 0918

امید عفیفی
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت امید آوران پارسا
 2. همراه
  • 0297 333 0918

حسین امیری
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت طراوت سازان بیستون
 2. همراه
  • 8838 388 0918

بیژن شهلایی نیا
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی وفنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت -
 2. همراه
  • 1012 131 0918

حمید رضا فرنودی
 1. سمت ها
  • بازرس اصلی انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی وفنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت ضیافت پویان زاگرس -
 2. همراه
  • 0163 333 0918

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر