[ورود]
به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسين(ع)            امروز: 12/11/1401
  
هیئت مدیره - ۱۳۹۲ چهارشنبه ۳۰ بهمن 6:52:35 PM
 
مسعود مرادی
 1. سمت ها
  • رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه
  • عضو هیئت مدیره و خزانه دار کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی سراسر کشور
  • عضو هیئت مدیره و خزانه دار کانون کارفرمایی انجمن های استان کرمانشاه
  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر آب غرب
  • عضو هیات حل اختلاف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه
  • مسئول شورای سازش شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه
  • عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استان کرمانشاه
 2. مدرک تحصیلی
  • کارشناس ارشد
 3. همراه
  • 0070 822 0912

آرش جلیلیان
 1. سمت ها
  • نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت کتیبه بتن غرب
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 2820 331 0918

حمیدرضا فرنودی
 1. سمت ها
  • خزانه دار انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت ضیافت پویان زاگرس
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 0163 333 0918

امید عفیفی
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت امید آوران پارسا
 2. همراه
  • 0297 333 0918

علی غلامی
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت سراب همت غرب
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 0000 000 0918

حسین امیری
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت طراوت سازان بیستون
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 8838 388 0918

بیژن شهلایی نیا
 1. سمت ها
  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی وفنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت -
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 1012 131 0918

صورت جمشیدی راد
 1. سمت ها
  • بازرس اصلی انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی وفنی مهندسی استان
  • مدیر عامل شرکت  -
 2. مدرک تحصیلی
  •  
 3. همراه
  • 0163 333 0918

محمدرضا حشمتیان
 1. سمت ها
  • دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه
  • عضو هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه
  • عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استان کرمانشاه
  • عضو هیات های تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه
  • عضو کمیته روابط عمومی کانون انجمن های صنفی سراسر کشور
  • مدیر عامل شرکت سیفای غرب
 2. مدرک تحصیلی
  • کاردانی
 3. همراه
  • 0126 715 0918

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر