[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 2/03/1403
  
آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه - ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت 8:43:17 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر