[ورود]
به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسين(ع)            امروز: 11/12/1402
  
اولین همایش تبیین قرارگاه آموزش ایمنی کار و توانمند سازی کارفرمایان- 17 بهمن 1402 - ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن 9:31:17 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر