[ورود]
شجاعت مرد به قدر ننگی است که احساس می کند، و پاکدامنی او به اندازۀ غیرت اوست.حضرت علی (ع)            امروز: 2/05/1403
  
مصوبه اخیر شورای عالی حفاظت فنی کشور در خصوص تکلیف مقاطعه دهنده (واگذارنده کار) - ۱۴۰۲ چهارشنبه ۸ آذر 11:12:35 AM
 

 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر