[ورود]
عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند. امام حسين(ع)            امروز: 10/09/1402
  
ارسال نامه به ریاست محترم بازرسی کار اداره کل تعاون استان کرمانشاه جهت بازرسی عملکرد شرکت های خارج از استان - ۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ آبان 9:37:18 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر