[ورود]
شجاعت مرد به قدر ننگی است که احساس می کند، و پاکدامنی او به اندازۀ غیرت اوست.حضرت علی (ع)            امروز: 2/03/1403
  
نظریه مشورتی وزارت کار- فعالیت شرکت های خدماتی در موضوع نگهبانی منعی ندارد - ۱۴۰۲ يکشنبه ۷ آبان 12:57:40 PM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر