[ورود]
انسان زیر زبان خود پنهان است.حضرت علی (ع)            امروز: 25/03/1403
  
درخواست کانون خدماتی سراسر کشور از رئیس شورای حفاظت فنی کشور برای موضوع ماده14 آیین نامه سخت و زیان آور - ۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر 2:19:31 PM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر