[ورود]
به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسين(ع)            امروز: 2/05/1403
  
مکاتبه کانون خدماتی سراسر کشوردر خصوص تقاضای امکان حضور نماینده کانون در جلسات بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی - ۱۴۰۲ يکشنبه ۴ تير 9:19:21 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر