[ورود]
به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسين(ع)            امروز: 25/01/1403
  
بخشنامه 200/1401/54 سازمان امور مالیاتی کشور - ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد 9:51:41 AM
 

 

بخشنامه 200/1401/54 مورخ 1401/11/08

 

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/03  و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 213813 مورخ 1401/10/14 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

 

«وجوه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران درمان هزینه های درمان کارکنان، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.»


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر