[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 3/07/1402
  
الزامات قانونی پرداخت پاداش به کارگران - ۱۴۰۱ سه شنبه ۴ بهمن 12:23:20 PM
 

 

 

 

 

الزامات قانونی پرداخت پاداش به کارگران

 

پرداخت پاداش به کارگران مشمول قواعد خاصی است که در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون کارفرمایان دولتی مکلف هستند سالانه مبلغی را به عنوان عیدی به کارکنان خود بپردازند.

پرداخت پاداش به کارگران انواع مختلفی دارد. برخی از پاداش ها به صورت سالانه و با عنوان عیدی پرداخت می شود. این مبلغ با توجه به شروع عید باستانی نوروز در ابتدای فروردین معمولا به همراه حقوق اسفند ماه پرداخت می گردد.


اما در برخی از مواقع سال نیز پرداخت پاداش به کارگران انجام می شود. این نوع پاداش با توجه به مناسب زمانی یا فعالیتی که شخص انجام داده پرداخت می گردد. تعیین مبلغ این پاداش در اختیار کارفرما می باشد.


پرداخت پاداش به کارگران می تواند در شکل های مختلفی انجام شود. عیدی یکی از انواع پاداش ها می باشد که در ماده واحده مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران به آن اشاره شده است. این قانون بیان می کند:

کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»

 

بنابراین پرداخت پاداش به کارگران در قالب عیدی یکی از موارد پاداش است که به صورت سالانه بوده و حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته می شود. 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر