وی تاکید کرد: تا قبل از پایان سال‌جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص خواهد شد و در وقت فضیلت به نتیجه خواهد رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسکن کارگران اظهار کرد: اولین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملیات اجرایی حدود ۲‌هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شد. در کل کشور ساخت ۲۰‌هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده‌است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی آغاز شده ‌است و تلاش می‌کنیم ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.

مرتضوی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که اخیرا با دانشگاه‌‌آزاد ‌اسلامی برای ساخت مسکن امضا شده‌است، گفت: براساس این تفاهم‌نامه قرار است در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۵/ ۲ساله تعداد یکصدهزار واحد مسکونی به وسیله تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن برای کارکنان و دانشگاه آزاد احداث و تحویل شود. وی همچنین در مورد تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکن کارگران قبلا امضاشده بود، گفت: تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در زمان وزیر سابق با وزارت راه و شهرسازی امضا شد که طی آن مقرر شد ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی برای کارگران توسط شرکت‌های تعاونی مسکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ احداث شود؛ همچنین در تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با شهرداری تهران ۵‌هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرسوده، نوسازی و تحویل مردم داده می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تا آخر سال‌قرار است یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار واحد مسکونی برای کارگران در سیستان و بلوچستان به بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری برسد.