[ورود]
از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری را بجویـد، سبقت گیـرنده اهل بهشت خواهد بود.امام حسين (ع)            امروز: 2/03/1403
  
سامانه ستاد - ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي 2:58:20 PM
 

 

سامانه ستاد 

مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

دریافت اسناد از ستاد تا مورخ1401/11/1 ساعت 19


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر