[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 25/03/1403
  
سامانه ستاد - ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي 2:56:58 PM
 

 

سامانه ستاد 

مناقصه تهیه و طبخ غذای بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

دریافت اسناد از ستاد تا مورخ1401/10/29 ساعت 19


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر