[ورود]
ارزش مرد به اندازه همّت اوست، و راستگویی او به میزان جوانمردی اش.حضرت علی (ع)            امروز: 12/11/1401
  
نکته مهم وتاکیدی در حذف تعهد نامه محضری از دستورالعمل و فرایند سامانه - ۱۴۰۱ يکشنبه ۳۰ مرداد 10:03:43 AM
 

 نکته مهم وتاکیدی این که :

حذف تعهد نامه محضری  از دستورالعمل و فرایند سامانه به منزله  نادیده گرفته شدن اصل ۱۴۱ قانون اساسی (منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و...)نمی باشد .
بلکه هدف تسهیل وتسریع امر بوده وهیات مدیره ومدیرعامل وقتی تعهد در سامانه را تیک وقبول می نمایند. 
فرض بر صحت خوداظهاری مدیران می باشد. 
مسولیت عدم صحت اظهارات وتغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی با مدیران خواهد بود.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر