[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 10/07/1401
  
نامه مجدد کانون خدماتی سراسر کشور به معاون وزیر کار جهت حذف فرایند اخذ تعهد محضری در هنگام صدور گواهی صلاحیت ورتبه بندی - ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد 11:02:59 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر