[ورود]
بهترين انسان ها نزد خداوند سودمندترين آنها به حال مردم مي باشند. حضرت رسول اكرم (ص)            امروز: 12/11/1401
  
یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی - ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۷ تير 2:05:27 PM
 

 یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ، سرپرست اداره کل بازرسی کار و سایر اعضای آن شورا تشکیل شد.

یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ، سرپرست اداره کل بازرسی کار و سایر اعضای آن شورا تشکیل شد.
در یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی، دکتر رعیتی فرد رییس شورای عالی حفاظت فنی و معاون روابط کار ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر خم و تشکر از همکاری و مشارکت فعال اعضای شورایعالی حفاظت فنی، همکاران ستادی و اجرایی بازرسی کار در سلسله جلسات این شورا برای تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی، اجرای ماموریت ها و وظایف این شورا برای صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور و با اشاره به نقش با اهمیت شورای عالی حفاظت فنی در تهیه و تدوین مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در سطح کارگاه های کشور، ابراز امیدواری نمودندکه، تدوین آیین نامه های حوزه ایمنی کار در کاهش حوادث شغلی موثر واقع شود و کارفرمایان، مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار و پیمانکاران با رعایت مفاد این آیین نامه، شرایط محیط کار در فضای بسته را ایمن نمایند تا کارگران پرتلاش کشور در شرایط مناسب و ایمن مشغول بکار بوده و با پیشگیری از حوادث شغلی، شاهد صیانت بیش از پیش نیروی کار باشیم، همچنین عنوان داشتند؛ بازرسان کار در بازرسی از کارگاه ها، از مفاد آیین نامه جدید تدوینی برای نظارت بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده نمایند.

به گزارش دبیرخانه شورایعالی حفاظت فنی در یکصد و هفتاد و هفتمین نشست مذکور، آقای مهندس پرنده دبیر شورایعالی حفاظت فنی، ضمن خیر مقدم به حاضرین، توضیحاتی را در خصوص اهمیت تدوین آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته و خطرات عمده کار در اینگونه فضای کاری ارایه نمودند.

سرپرست اداره کل بازرسی کار تصریح کردند؛ با تصویب این آیین نامه، کارفرمایان، پیمانکاران و مسئولین واحدهای مربوطه در واقع دارای یک نقشه راه ایمن بوده و مطابق مفاد آیین نامه، ملزم به ارتقاء ایمنی در کارگاه های تحت مسئولیت خود می باشند، در این خصوص نیز ضمن بهره مندی بازرسان کار از مفاد آیین نامه مذکور در بازرسی های مربوطه، اجرای آیین نامه در پیشگیری حوادث ناشی از کار نقش موثری دارد .

در ادامه جلسه، روند اجرایی تدوین آیین نامه ایمنی کار در فضای بسته و جلسات کارشناسی برگزار شده، توسط دبیر شورا، تشریح گردید و پیش نویس آیین نامه، مورد بحث و تبادل نظر اعضای حاضر قرار گرفته و نظرات اصلاحی و پیشنهادات تکمیلی بر روی پیش نویس آیین نامه اعمال و متن نهایی توسط اعضای شورای عالی حفاظت فنی تایید گردید.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر