[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 12/11/1401
  
جلسه رسمی هیئت مدیره کانون خدماتی کشور- تهران - ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير 10:58:24 AM
 

با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره کانون در تاریخ ۱۴ تیر ماه که دستور جلسه اصلی آن بررسی طرح حذف شرکت های خدماتی بود با توجه به بررسی تمام جوانب وتبعات طرح جمع بندی صورت گرفته به شرح می باشد :

تهیه نامه ای با محوریت پیشنهادات اصلاحی خطاب به مجلس شورای اسلامی برای اعمال در طرح فوق که در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی می باشد 
ارسال اطلاعات و پیشنهادات خطاب به سازمان اداری استخدامی 
وسازمان برنامه بودجه 
مکاتبه با انجمن های سراسر کشور وتقاضا برای رایزنی تشکیل جلسات مشترک با نمایندگان حوزه انتخابیه برای یک هفته اتی 
پیگیری تکمیل اطلاعات آماری استان ها 
نظر خواهی از سراسرکشور واعمال نظرات کارشناسی و تخصصی در مکاتبات ودرخولست ها 
تقویت کمیته حقوقی واستفاده از نظرات کارشناسان ووکلای مجرب
تقویت کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی وجذب مشاور رسانه ای مجرب 
جذب کارشناس ای تی 
راه اندازی وتقویت اطلاع رسانی در سایت اینستاگرام وات ساپ و...
پیگیری توزیع گسترده اطلاع رسانی ها در همه انجمن های سراسرکشور وتهیه خوراک خبری وشفاف سازی

 

پیگیری و هماهنگی لازم برای پیش بینی اقدامات تکمیلی از طریق شورای نگهبان 
مجمع تشخیص 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
کمیسیون اصل ۹۰ و...

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر