[ورود]
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. امام حسين(ع)            امروز: 12/11/1401
  
ابلاغیه شماره ۲۰۶۱۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۶/ ۴ /١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی - ۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير 10:11:57 AM
 

 ⭕️ ابلاغیه شماره ۲۰۶۱۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۶/ ۴ /١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص؛


◾️خیلی مهم برای ادارات امور مالیاتی 

◾️نحوه رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی که مبالغ ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درامد و هزینه در آنها مبلغ صفر ابراز شده است  

🔹پیرو بار گذاری [ های اخیر ] اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی که کل مبالغ ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درامد و هزینه در آن ها مبلغ صفر ابراز شده است به اطلاع می رساند:

🔹مطابق مفاد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیر فعال به شرح ذیل مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی ، اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آن ها بدست نیاورده باشند الزامی به حسابرسی نخواهند داشت :

🔺۱ . مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودند 

🔺۲ . مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند

🔺۳ . مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور عدد صفر ابراز نمودند.

🔹با عنایت به مراتب فوق ، در صورتی که حسابرسان مالیاتی با توجه به بررسی ها و کنترل های دقیق سیستمی و غیر سیستمی بعمل آمده از عدم انجام فعالیت اقتصادی توسط مودی در سال مذکور اطمینان حاصل نمودند الزامی به حسابرسی اظهارنامه های بار گذاری شده مودی موصوف نخواهند داشت.

🔹بدیهی است در صورت بدست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر