[ورود]
رستگار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.امام حسين (ع)            امروز: 21/05/1401
  
نشست اعضای هیات مدیره کانون با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در راستای پیگیری طرح حذف شرکت های خدماتی - ۱۴۰۱ شنبه ۲۸ خرداد 10:23:39 AM
 

 نشست اعضای هیات مدیره کانون با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در راستای پیگیری طرح حذف شرکت های خدماتی 


با مکاتبات وپیگیری های به عمل امده این نشست در هفته جاری برگزار وضمن تبیین وارایه گزارش عملکردو دستاوردهای شرکت های خدماتی پشتیبانی در اقتصاد کشور 
موضوع طرح پیشنهادی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قراردارد بررسی خواهدشد.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر