[ورود]
اگر رزق و روزی برای آدمیان مقدر شده است، هر چه حرص در کسب روزی کمتر باشد زیباتر است. امام حسين(ع)            امروز: 13/09/1400
  
پیگیری تصویب آیین نامه اصلا حی مشاغل سخت وزیان آور - ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان 9:20:48 AM
 

 پیگیری تصویب آیین نامه اصلا حی مشاغل سخت وزیان آور

دیدار رییس هیات مدیره ودبیر کل کانون با نائب رییس اتاق صنایع وبازرگانی ایران 

با عنایت به این که یکی از معضلات اصلی شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی ، معضل حق بیمه 4درصد مشاغل سخت وزیان آور به ویژه در مشاغل گروه الف ودر کارگاه های متعلق به کارفرما( مقاطعه دهنده )می باشدبا هماهنگی صورت گرفته روز دوشنبه 17آبان ماه نشستی مشترک با دکتر سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران برگزارگردید.
ایشان که عضو شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی نیز می باشند، اخیرا به عنوان رییس هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران نیز انتخاب شدند.
آقای نقوی رییس هیات مدیره وجوانی عضوهیات مدیره ودبیر کل کانون در این نشست معضل امروزه شرکت ها که همانا تحمیل حق بیمه 4درصد سخت وزیان آور به شرکت ها می باشد را به صورت مبسوط به اطلاع ایشان رساندند وهم چنین سوابق پیگیری ومصوبات قبلی کمیسیون ها وشورای گفتگو وپیشنهادات کانون را به استحضار ایشان رساندند.
با توجه به این که اصلاحیه آیین نامه وبه ویژه ماده 14 در دستورکار شورای گفتگومی باشد ،در صورت تصویب مشکل عمده شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی در این خصوص مرتفع خواهدشد.
دکتر سلاح ورزی ضمن استقبال از این پیشنهاد وقول مساعدت وپیگیری مجدانه وطرح آن در اولین جلسه شورای گفتگو اعلام نمودند ضمن دعوت از نماینده کانون در این نشست ،پیگیری های لازم را جهت تسریع در تحقق این مهم را انجام خواهند داد.

ارائه پیشنهاد اصلاحی آیین نامه ایمنی پیمانکاران وطرح در شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار
هم چنین معضل فرایند چگونگی اخذگواهی ایمنی پیمانکاران وبرگزاری دوره های آموزشی نیز طرح ومقرر گردید پیشنهادات اصلاحی کانون واعتراضات در این خصوص طی شرحی تهیه ودر دستور جلسه وشورای عالی حفاظت فنی قرارگیرد.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر