[ورود]
اگر بدنها برای مرگ آفریده شده است، کشته شدن با شمشیر در راه خدا بهتر است. امام حسين(ع)            امروز: 13/09/1400
  
جلسه مشترک با آقای رعیتی فر معاونت محترم روابط کار - ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان 11:10:13 AM
 

 درادامه جلسات 

ساعت ۱۵ جلسه مشترکی با آقای رعیتی فرمعاونت روابط کار وزیر برگزار گردید
در این نشست مشکلات مهم شرکت های خدماتی پشتیبانی توسط هیات مدیره طرح شد:

معضل ۴درصدمشاغل سخت وزیان آور

معضل گواهی ایمنی پیمانکاران واموزش وازمون 

معضل تبعیت ازطرح کارفرمایان اصلی  ضریب طبقه بندی وعدم تقبل هزینه ها توسط کارفرمایان 

عدم پیش بینی اعتبار سنوات تجمیعی در قراردادهاومشکلات مرتبط 


معضل قرارداد ها 
حساب های مشترک 
قراردادهای یک طرفه 
عدم تامین اعتبارتوسط کارفرمایان 


از اهم مشکلات طرح شده دراین جلسه بود 
مقرر گردید درخواست ها و راهکارهای ارایه شده توسط ایشان به مدیران و کارشناسان مربوطه ارجاع وپیگیری شود.
 

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر