[ورود]
اگر رزق و روزی برای آدمیان مقدر شده است، هر چه حرص در کسب روزی کمتر باشد زیباتر است. امام حسين(ع)            امروز: 13/09/1400
  
اعلام دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه در سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان 9:31:29 AM
 

 

اعلام دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه در سال ۱۴۰۰

دنیای‌اقتصاد- بیرجند- محمد قربانی : مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. علیرضا محمدی اظهار کرد: با توجه به تصویب‌نامه شورای‌عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ و براساس این تصویب‌نامه و همچنین سایر سطوح دستمزدی، واحدهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی در استان دستمزد مقطوع سال ۱۴۰۰ را به هنگام دریافت فهرست و حق‌بیمه اعمال می‌کنند. وی با بیان اینکه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال است، اظهار کرد: سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه مبلغ ۸۲۷۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد درسال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد. مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: همچنین پرداخت حق‌بیمه آن گروه از بیمه‌شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۹۹ از رقم روزانه ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت ۸۲۷۸۵ ریال افزایش یافته است. محمدی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق تصویب نامه شورای‌عالی کار مقرر شده ماهانه،کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی از سوی کارفرمایان به تمام کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود که کارفرمایان باید هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول به همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه وپرداخت آن اقدام کنند. وی افزود: تمام پرداختی‌های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از یک فروردین ۱۴۰۰ به بعد است با رعایت حداقل دستمزد سال‌جاری خواهد بود، همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران سنوات قبل که در سال‌جاری ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ترمیم می‌شود.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر