[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 6/05/1400
  
نامه تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی تا آخر شهریور ماه 1400 - ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۸ تير 11:51:40 AM
 

 


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر