[ورود]
به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است. امام حسين(ع)            امروز: 6/05/1400
  
بخشنامه بخشودگی جرائم قابل بخشش قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده - ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير 10:36:21 AM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر