[ورود]
شجاعت مرد به قدر ننگی است که احساس می کند، و پاکدامنی او به اندازۀ غیرت اوست.حضرت علی (ع)            امروز: 3/08/1400
  
مکاتبه کانون کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور با وزیر کار - ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 1:17:30 PM
 

 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر