[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 3/08/1400
  
راهبردهای اساسی در جهت بهینه سازی و تقویت اقتصاد ملی و بخش خصوصی - ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد 2:14:19 PM
 

 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر