[ورود]
اگر رزق و روزی برای آدمیان مقدر شده است، هر چه حرص در کسب روزی کمتر باشد زیباتر است. امام حسين(ع)            امروز: 7/11/1399
  
7 روش رسیدگی به اختلافات مودیان و سازمان امور مالیاتی کشور - ۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي 12:38:38 PM
 

 مالیات یکی از مهم ترین منابع دولت برای اداره کشور است که در ایران متاسفانه با فرار گسترده و سیتماتیک مالیاتی روبرو هستیم و سامانه ها تلاش کرده تا دریافت و محاسبه مالیات اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مالیات مستقیم، ملزم به پرداخت مالیات وارائه اظهارنامه مالیاتی هستند را الکترونیکی و سیستماتیک بکند.

هر ساله، اختلافات مالیاتی شرکت ها و سازمان امور مالیاتی سبب می شود تا مراجعی که رسیدگی به اختلافات را بر عهده دارند، اکوسیستم شلوغی را تجربه کنند و اعتراضات به برگه های تشخیص مالیاتی مودیان، بخشی از گردش کار روزانه ادارات مالیاتی را تشکیل می دهد. دراین گزارش روزیاتو شما را با ۷ روش رسیدگی به اختلافات مودیان آشنا میکنیم. با ما همراه باشید و اگر مودی هستید، تجارب خود را در رسیدگی به اختلاف مالیات تکلیفی یا ارزش افزوده خود با دارایی، در بخش کامنت به اشتراک بگذارید.

روش اول: رسیدگی به اختلاف از طریق ممیز کل

یکی از روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی مودیان و دارایی، مراجعه به ممیز کل طبق ماده دویست و سی و هشتم قانون مالیات است. اگر مودی نسبت به برگه تشخیص ابلاغ شده، معترض باشد، بایستی تقاضای کتبی خود را مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده، تسلیم اداره کند. رئیس امور مالیاتی اداره که ممیز کل است، با توجه به مدارک ابرازی مودی، دستور رسیدگی مجدد می دهد. بدین ترتیب که یا مندرجات برگ تشخیص را ممیزکل قبول ننموده و رای به تعدیل درآمد می دهد و یا اینکه اسناد و مدارک ارائه شده را برای تعدیل درآمد کافی ندانسته و برگ تشخیص را تایید می کند.

در هر دو حالت ، موارد مذکور در ظهر برگ تشخیص منعکس می گردد. در صورتی که مؤدی نیز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه می یابد.

 

روش دوم: رسیدگی به اختلاف از طریق هیات حل اختلاف

هم در بیمه و هم در دارایی،‌هیات حل اختلاف وجود دارد که مسائل شرکت ها و پیمانکاران را با دولت بررسی می کند. این هیات در مواردی که اختلاف مودی با ممیز کل حل نشود، یا در مواردی که برگه تشخیص طبق ماده دویست و سوم و دویست و هشتم قانون مالیات ابلاغ شده باشد، تشکیل می شود.

پرونده مالیاتی به موجب ماده (۲۴۴) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد. متعاقب آن واحد مالیاتی پس از تشریفات قانونی کتباً زمان تشکیل جلسه هیات را به مؤدی ابلاغ می نماید.

روش سوم: هیات حل اختلاف تجدید نظر

اگر اختلاف مودی با ممیز کل و هیات حل اختلاف رفع نشد، کار به هیات حل اختلاف تجدید نظر می کشد. طبق ماده دویست و چهل و هفت، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف، مودی می تواند تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف بدهد تا رای تجدید نظر شود.

البته مؤدی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

روش چهارم: حل اختلاف از طریق هیات ماده ۲۱۶

اگر مشکل مودی با ممیز کل، هیات حل اختلاف و هیات حل اختلاف تجدید نظر رفع نشد، کار به هیات ماده دویست و شانزده می کشد. مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری است که برای رفع اختلاف مودی با دارایی، می توان به آن رجوع کرد.

هیات مذکور فقط به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی رسیدگی می کند. در صورتی که پرونده قبل از قطعیت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی ، حسب نیاز وارد ماهیت نیز خواهد شد.

روش پنجم: حل اختلاف مودی با دارایی در شورای عالی مالیاتی

اگر اختلاف شما با دارایی سر برگه تشخیص و مالیاتی که موظف به پرداخت آن هستید، نه در ممیز کل، نه هیات حل احتلاف نه هیات تجدید نظر و نه هیات ماده ۲۱۶ مرتفع نشد، پرونده شما به شورای عالی مالیاتی ارجاع می شود. طبق ماده دویست و پنجاه و یکم قانون مالیات های مستقیم، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قانون و مقررات، با اعلام دلایل کافی، پرونده به شورای عالی مالیاتی می رود

کتاب های مالیاتی را حتما مطالعه کنید

رسیدگی در این مرجع مالیاتی بدین ترتیب است که بدون ورود به ماهیت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می گردد.

روش ششم: رسیدگی به اختلاف در هیات ماده ۲۵۱ مکرر

در صورتی که شورای عالی مالیاتی، اختلاف مودی با دارایی را رفع نکند و اجرای قانون با عدالت همراه نشود، برای پرهیز از این معضل ، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالیاتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراری عدالت کمک نموده و ثانیاً در رفع هرگونه تبعیض موثر واقع گردد. بنابراین وجود چنین ماده ای در قانون می تواند به منزله عدالتخانه ای در درون نظام مالیاتی محسوب شود.

ماده ۲۵۱ مکرر چه می‌گوید

در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد.

روش هفتم: مراجعه به دیوان عدالت اداری

آخرین گام برای بررسی به اختلاف مودی با سازمان امور مالیاتی کشور، مراجعه به دیوان عدالت اداری است که از مجموعه های قوه قضاییه است. در تهران قرار دارد و بایستی از طریق سایت آن، روند رسیدگی را بررسی کنید. طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مسئول رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به ماموران دولتی و ادارات و آیین نامه های دولتی است.

مالیات

ایندکس سایت دیوان عدالت اداری

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رای یا تصمیم قطعی مراجعی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی ، هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر