[ورود]
گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وا دارد.حضرت علی (ع)            امروز: 5/09/1399
  
اقلام مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه - ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ آبان 10:48:34 AM
 

free s

اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه

 

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه هستند؟

1. حقوق، دستمزد و کارمزد.
2. فوق العاده های شغل.
3. اضافه کاری، شب کاری و نوبت کاری.
4. فوق العاده خارج از مرکز.
5. فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
6. کمک هزینه خواروبار و مسکن.
7. مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
8. فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
9. پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بيمه نيستند.

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه‌ نیستند؟

1. بازخرید ایام مرخصی.
2. کمک هزینه اولاد.
3. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.
4. عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
5. حق شیر و پاداش افزایش تولید.
6. خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
7. حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر