[ورود]
رستگار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.امام حسين (ع)            امروز: 14/01/1399
  
ارسال پرونده جهت هجدهمین کمیته تعیین صلاحیت استانی - ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند 1:51:10 PM
 

نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر