[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 19/05/1399
  
ارسال پرونده جهت هجدهمین کمیته تعیین صلاحیت استانی - ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند 1:51:10 PM
 

نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر