[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 19/05/1399
  
شرایط پذیرش اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1398 در اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم - ۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند 1:45:55 AM
 

شرایط پذیرش اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1398 در اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
چاپ مطلب

مملکشاهی مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: با توجه به مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/94 تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارنامه عملکرد سال 1398 از روش علی الراس به روش پذیرش اظهارنامه همخوان با اطلاعات پایگاه نظام مالیاتی تغییر می یابد.
وی افزود چنانچه اظهارنامه مالیاتی توسط مودی محترم مالیاتی به صورت شفاف و با رعایت مقررات تنظیم و در موعد مقرر تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور شود و اطلاعات مندرج در آن منطبق با بانکهای اطلاعاتی سازمان باشد بدون رسیدگی مورد پذیرش و برگهای قطعی آنها صادر خواهد شد.
ملکشاهی در ادامه بیان داشت سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 97ق.م.م می تواند تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را با توجه به معیارها و شاخص ها و نیز میزان ریسک پذیری آنها بصورت نمونه و سیستمی انتخاب و وفق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
وی از مودیان خواست تا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را بر اساس رویکرد جدید و واقعیت های اقتصادی موجود مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته تنظیم و ظرف مهلت مقرر از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور( tax.gov.ir ) تسلیم نمایند.
ملکشاهی گفت مزیت فرآیند رسیدگی بر مبنای آخرین تغییرات ماده 97 ق.م.م علاوه بر حذف روش سنتی علی الراس موجب بهبود کیفیت رسیدگی،شفافیت و تسریع در زمان قطعیت پرونده مالیاتی شده و با در نظر گرفتن و حفظ کرامت مودیان قانون مدار، کاهش فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی را بدنبال خواهد داشت.
ملکشاهی در خاتمه عنوان کرد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و یا اظهارنامه خود را به استناد دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم نمایند علاوه بر محرومیت از معافیت های قانونی، مشمول جرائم غیر قابل بخشش عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی شده و مفاد ماده 274ق.م.م نیز قابل اعمال خواهد بود.نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر