[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 19/05/1399
  
هیئت مدیره انجمن خدماتی استان انتخاب شدند ... - ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن 5:59:06 PM
 

 هیئت مدیره جدید انجمن انتخاب شدند ،،،

 
در مورخ ۹۸/۱۱/۲۶  راس ساعت ۱۵ هیئت مدیره جدید و منتخب مجمع ۹۸/۱۱/۱۷ در دفتر انجمن تشکیل جلسه داده و طبق ماده ۱۹ اساسنامه اعضا جدید تشکیل جلسه داده و در خصوص تعیین سمت های هیئت مدیره تصمیماتی به اتفاق کل آراء بشرح ذیل اتخاذ گردید .
 
۱- آقای مسعود مرادی  بعنوان رییس هیئت مدیره
۲- آقای آرش جلیلیان بعنوان نایب رئیس 
۳- آقای حمیدرضا فرنودی بعنوان خزانه دار 
۴- آقای محمدرضا حشمتیان بعنوان دبیر انجمن 
 
وآقایان حسین امیری .امید عفیفی.بیژن شهلایی نیا .علی غلامی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند .

نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر