[ورود]
انسان زیر زبان خود پنهان است.حضرت علی (ع)            امروز: 13/03/1399
  
تشکیل کمیته بدوی انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان ... - ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور 11:43:41 PM
 

با توجه به تصویبنامه و دستورالعمل های وزارت کار ، پرونده متقاضیان شرکت هایی که برای تمدید سالیانه و صلاحیت سه ساله به انجمن صنفی ارجاع شده بود در کمیته بدوی توسط اعضا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ، که پس از بررسی همه جانبه به کمیته استانی که در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشکیل میگردد ارسال میشود و پرونده های دارای نواقص طی ابلاغیه کمیته بدوی به مدیران شرکت ها اعلام گردید ،که در جهت نقص اقدام نمایند


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر