[ورود]
رستگار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.امام حسين (ع)            امروز: 13/03/1399
  
شریعتمداری دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد - ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد 12:10:49 AM
 
در دیدار با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور :

شریعتمداری دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد

اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با " محمد شریعتمداری " وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کردند .
 
 
شریعتمداری دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درجریان مشکلات و مسائل چند سال گذشته شرکت های خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشورقرارگرفت و به واحد های زیرمجموعه مرتبط دستور رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد . 
همچنین مباحث تخصصی در حوزه  انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر دراین نشست مطرح شد .
شایان ذکر است اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور دراین  دیدار  از حمایت ها و همکاری های وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تقدیرکردند.

نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر