[ورود]
نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست.حضرت علی (ع)            امروز: 1/05/1398
  
قابل توجه مدیران محترم شرکت های خدماتی / کمیته نظارت و بازرسی - ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد 10:47:07 AM
 

احتراماً به اطلاع مدیران عامل محترم شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی عضو این انجمن میرساند طبق ماده 4 دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی به شماره 14971 مورخ 88/2/19 در صورت تغییر آدرس و جابجایی ، مقتضی است طبق روزنامه رسمی آگهی تغییرات محل جدید دفتر خود را  به کمیته نظارت و بازرسی انجمن صنفی اعلام نمائید . 


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر