[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع)            امروز: 19/05/1399
  
مزد سال 94 / بخشنامه وزیر با حضور نمایندگان دولت کارفرمایان و کارگران ... - ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۷ اسفند 4:59:06 PM
 

 

 


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر