[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع)            امروز: 15/09/1401
  
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار / کارگران دائم و موقت - ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۷ اسفند 4:47:40 PM
 

 


نویسنده : کاربر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر