[ورود]
گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وا دارد.حضرت علی (ع)            امروز: 24/01/1400
  
22 بهمن 1392 - ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۵ اسفند 11:12:59 PM
 

 حضور شرکت های خدماتی در راهپیمایی پر شکوه 22 بهمن سال 1392

 

                 

  

                 

                   

                 


نویسنده : مدیر سایت

 

 
 

انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه  © 1396 - 1383 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر